Det eneste der overlever maskinerne og bliver en del af teknologien er menneskeligheden og i sidste instans vores bevidst forstået som individuel opståen og som kollektiv moral codex.


Vores bevidsthed og dermed vores livsmuligheder bliver med tiden fuldkomne med den hastighed vi kan føde nettet. Og nettet og dermed mener jeg teknologien, gør det muligt at finde strukturer og mønstre som er irreversible.


Når genteknologien er kortlagt og vi har mligheden for at genskabe os selv ved efterkommeres hjælp kan vi i første omgang udvikle os videre med grundlag i det liv og dermed den bevidsthed vi rummede sidst. og dermed forny udviklingen for vores virke bidrag og mulighed for at skabe. Ellers vil teknologiske identitet i form at en robot computer viderefører vores indtil da udviklede ideer og kvalifikationer.


Dette vil afgører vores etiske diskusion om hvad vi kan forandre og hvad vi skal lade være med at forandre for at vedblive med at have den balance vi fra naturens eller moderjords side har fået tildelt.

portefolio design maleri foto links kontakt video text home