Kære Klaus.


Må jeg inspirere og melde mig som resource person I vores omstridte samfund. I mindre male stok lever min far og til dels også jeg selv os ud I udkanten af samfundet. Jeg vil tro at man kan sige at vi begge er tilhængere af borgerløn med fast varme måltider. Men vores kreativitet og selopholdelsesdrift vil desværre mere I form af gennemtænkt initiativ. For at gore en lang historie kort er vi kreative tænkende.


Vi har begge en form for borgerlån men har stukket mere end almindelige mennesker kommer til at eje til side. Men hvad er det der driver det så vidt at man ikke bare bare kan sidde tilbage lægnet og æde sin leverpostej. Jeg tror det er en blanding af storhedsvanvid – nemlig at vi kan gore en forskel og at vi er intiligente ved ikke at konstruere en report til som millioner af andre men sætte forståelse og den sammen hæng der giver med vores opfattelse af verden. Jeg håber du forstår og vil derfor ikke udpensle det mere.


For at tage en kritisk vinkel på dit seneste initiative r det u seriøst set I sammenhæng med at du ikke ligefrem skal konsuludere dig økonomisk men snare bidrage med andet end begær efter mere – kritisk sagt. Videnskab og forskning er en udsat gruppe nørder der skal beskydtes. Jeg mener ikke alene du men mange industrielle foretagende tager patent på noget som del ser kollektivt set som viden men I den grad individuei set som frembringelse af viden.


Ideologisk set er filmen knækket og tydeligst I militær og medicinal industrien. Sagt I den forbindelse er mit brev stillet som et konstruktivt brev til udvikling og bearbejdelse som vil være muligt I løbet af et fængselsophold jeg selv er fri men bundet af samfundet siom jegikke vil tage del I til dels på grund af noget af det allererede nævnte. Sagt lidy spidst og kort er verden dum nok I forvejen jeg skulle helst ikke gore det værre.


Jeg kan også forklare min isolution som en medicinsk forpligtigelse til at få et stik I røven hverfjortende dag og der ud over ikke bidrage med noget synligt da jeg moralsk skal forkastes som tidligere hash misbruger og er tvivlende over for sammenhængskraften I sammen f.eks. Det er medicinsk product om det hjælper kemisk ? Nogle gange ville jeg håbe de sat doscisen lidt op så det igen blev sykedelisk eller bevidsthedsudvidende. Helst skal det passé med at jeg er offer og lever et usselt liv men jeg er for tænkende til at lide deen materielle død og finder en nydelse ved at se levebrøds folket triuferen opg levebrød af min lidelse eller anderledeshed.

portefolio design maleri foto links kontakt video text home