Forslag om Kongevalg.


I forslaget om Kongevalg ligger det at Dronninge også er på valg.


Det der her hentydes til er at det ligger i vores skæbne at skabe og virke som sådant og i den henseende vi formår. At vi i forbindelse med valg tænker det som pligt at deltage og forholde vores valg som var det et og et andet der var på valg. Vi kan altså dermed sige at vi kan vælge vores liv som konge og leve sammen med vores dronning i den forbindelse som gud har skabt mulighed for.


1. forslag vedr. en udmeldelse af EU.


Medfører til en dannelse af en nordisk region der samarbejder omkring Østersøen.


Da der i 1956 blev dannet et Nordisk Råd er det i dets forlængelse muligt at følge med og tilføje det en tidssvarerende strategi til at det når dets mål i nordisk henseende i et samarbejde omkring Østersøen til at det står klart at Sct. Petersborg er – set fra et dansk synspunkt – hovedstaden mod øst.


2. Forslag om Fjernelse af trafik.


Omlægning til energi- og miljøvenlig kørsel.


Dette forslag skal tage hensyn til miljø- og energivenlige eller praktiske løsninger der er tidssvarende. Hvilket medfører at et internationalt samarbejde som bliver nødvendigt omkring en miljø festival i København i forbindelse med miljø- og trafikugen i København. En videnskablig udveksling kunne udmønte sig i praktiske og konkrete teorier der kan omsættes til praktis.


3.Forslag om fjernelse af lovgivning


Forslaget ligger op til at der med tilbagevirkende kraft til kongeloven eller jydskelov, som udgangspunkt inddrager lovens folk til en diskution om problemmet med skabelse af lovstof i forhold til forkomst. Hvilket der egengtligt er brug for - for forbyggelse og igangsættelse til fordel for den skyldige og den uskyldige.


3. Forslag om omlægning af sygehusvæsnet efter fransk eller spansk model.


Dermed ligger forslaget op til at familie og pårørende får adgang til i tilfælde af sygdom at kunne deltage i pasningen og dermed fritagelse fra arbejde. I modsat vil forslaget tage højde for at den arbejdsløse betragtes som sygemeldt fra arbejdsløshed. I det andet tilfælde menes at der ses sig om efter bedre metode eller metoder i udlandet for at tilvejebringe sundhed og forebyggelse til fordel for den syge og ikke som i dag kun til fordel for personale og andre ansatte i sundhedssektoren.


4. Eksporten fokusere på Danmarks idérigdom med fokus på ovennævnte


5. Forslag om at fokusere på ægteskab. Forslaget er udtryk for at Danmark kan blive et bedre land at leve i med et frisind til at udfordre problemmer på en fordumsfri måde og der med betragtes i et andet og mere nuancerede lys.


6. Forslag om en fri kunst


7. Forslag om at fokusere på ægteskab.


Forslaget ligger op til at kunsten også i skilsmisse er fri.

portefolio design maleri foto links kontakt video text home