race i København


I forbindelse med miljøtrafikugen kunne der skabes et løb der ligger op til at københavn kommer på verdens kortet på linie med Frankfurt messen omkring biler.


Temaet skulle bare være at der ligges vægt på alternative løsninger forbundet med transport som kunne fører til en specialicering af transport og trafik af køretøjer i al almindelighed hvis der er nogle der har gode ideer i denne sammenhæng så kommenter venligst . Stilhed er ildeehørt


miljøvenlig transport arrangeret som udstillingsvindue til verden med Prins Joakim som protector


Tanken er at lave et racerløb der henvender sig til miljøvenlig transport der findes i forvejen et gammetløb der kunne virke som pandan til dette hvor prins Joakim - hvis han er interesseret - kunne være protector.


Human powert Vehicels og automobil trikes og andre, der bruger andre brandselstyper eller celler kunne konkurrere. Dette skulle ske samtidigt med at der bleve lavet en konference eller en udstilling af de initiativer der findes på området.


Australien har et løb tværs over kontinentet der har soldrevne mobiler der har en gennemsnits fart på over 100 km i timen !


Der er initiativer der ligger sig op af dette, da man i Califonien har ved lov bestemt af omligge 15% af alt kørsel til el, brint eller hybrid drevne mobiler.


Selve det at et køretøj skal kunne tage sig af alle funktioner - der ligger i en familie - mener jeg godt, man kan specialicere. Der tages højde for, at det meste privatkørsel er en person. Dette kunne der med fordel specialiseres og tænkes nyt, så der blev brug færre ressourcer og køretøjerne i det hele taget blev til en blandning som udgangspunkt mellem en cykel og et køretøj


Der skulle være et gade løb og et andet løb mere orienteret mod en rundgang hvor køretøjets egneskaber kunne testes. Det være sig sikkerhedsmæssigt i forhold til konstruktion eller brandselsmæssigt for at se om der er fordele ved at køre på alkohol eller gas eller dielsel solceller eller Menneske kraft via rugbrøndmotoren. Jeg kan fortælle at verdensrekorden på HPV er over 100 km i timen og at der eksperimenteres mere på dette område i www.HPV.org.

portefolio design maleri foto links kontakt video text home