Jeg har planer om at lave et visuelt site, der som udgangspunkt er rum for musik, billede, bøger og muligvis et ide forum for disse.


Oplægget er til at starte med forskellen på at organiserer sig. Overordnet er det forskellen mellem org og com. Altså om det er viden og et fælles udgangspunkt der skaber organisationen eller om det er penge og markedsmekanismer og forskellighed i magtdeling der skal styrer verden i fremtiden


Selvfølgelig er det en åben diskussion, men jeg vil gerne tage udgangspunkt i organisationen - som er mit foretrukne element til fremtiden.


Jeg betragter Københavnskommune som en organisation på samme måde som FN er den ultimative overordnede organisation. Disse er åbne for påvirkninger og ideer/inputs fra borger eller mennesker i al almindelighed.


Hvis vi som første projekt skabte opmærksomhed på det at forene sig har fordele - som tidligere igennem historien har været med til ar skabe andelsbevægelser, højskoler og idrætsforeninger - kunne vi kvalificerer og åbne disse forummer www.kk.dk og www.un.org til det de vi ment som - nemlig et nærvær og en deltagelse i demokratiet og den organisation, der planlægger og udformer vores fremtid.


Samtidigt med udgangspunkt i mine tidliger erfaringer gennem Frontløberne ved jeg at at det at skabe en forening stadig har fordele og muligheder til fællesskabet i foreningens bedste. De evalueringer og rejse der blev foretaget skete gennem det overskud der kom igennem bidraget til organisationen.


Et udspil er at skabe en forening at skabe en forening der gennem kultur musik og folket påvirker vores udvikling væk fra konkurrence men i stedet skaber udvikling gennem frivilligt samarbejde med viden som grundlag for ideudviklingen af fremtidenssamfund.


Den politiske pointe er også at kultur og menneskelighed altid har udviklet sig over grænserne og den skandinaviske model med socialsikring er et mål andre lande og virksomheder prøver at efterligne eller skabe.


Vis dit bidrag ved at tilkendegiv at du giver 25 kr. til etableringen af foreningen og send en kritisk kommentar eller en udvikling af ideen ind over, som det hed tilbage i firserne!

portefolio design maleri foto links kontakt video text home