Hvad er et menneske uden frihed eller muligheden for at vælge uden en slave af andre og deres forgodtbefindende. Hvad kan være godt ved dette ....jeg skal lærer at være ydmyg så det ikke bliver en magtkamp mellem hvem der bestemmer og hvad der er den afgørende forskel på om det bliver det ene eller det men et spørgsmål om at det vi hver især står som udtryk for i verden får sin berettigelse. Så er verden ikke længere et fængsel men begyndelsen til det jeg for mit vedkomne søger noget der er opbyggende og konstaterende som et positivt bidrag til verden der gør det muligt at finde lykken uden at det skal være på andre mennesker bekomstning. Men kan jeg klarer at gå til for mine idealer uden at jeg skal bliver ved med at have min frihed uden at andre kommer til at sætte grænser der stopper mine formål er det her fornuften ligger i at det ikke er en forhindring men at andre mennesker vil mig det godt altså at andre mennesker på trods af min egen opfattelse sætter deres menneskelighed igennem for at vise mig noget jeg ikke selv har eller kan se grund til ....for at det kan forløbe i bækken og blive til noget stående samtidigt.

portefolio design maleri foto links kontakt video text home